Във връзка с изискванията на чл. 38, ал.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, тук можете да намерите пълни данни за сделките, сключени на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия, с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар.

Сделка на 28.03.2011 г.

Сделка на 13.09.2011 г.

Сделка на 28.09.2012 г.

Сделки на 27.02.2014 г.

Сделки на 28.02.2014 г.

Сделки на 03.04.2014 г. 

Сделки на 20.04.2016 г. 

Сделки на 05.05.2016г.

Сделки на 01.11.2017 г.

Сделки на 05.12.2017 г.

Сделки на 20.12.2017 г.