Нова тарифа

Уведомяваме Ви, че, считано от 16.01.2017 г. влиза в сила нова Тарифа за базовите възнаграждения, такси и комисионни, прилагани от ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.

Обръщаме внимание, че Тарифата е неразделна част от договорите за извършване на сделки с финансови инструменти, с оглед на което всички клиенти на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД следва да се запознаят с предстоящите промени.