beam - mkb.jpg
beam - mkb.jpg
МК Брокерс АД е инвестиционен посредник, одобрен от Българска фондова борса за съветник за пазара BEAM.

Пазарът BEAM на Българска фондова борса дава възможност за улеснено финансиране на малки и средни предприятия чрез емитиране на акции.

За да научите повече - кликнете тук.
beam - mkb.jpg

МК Брокерс АД е инвестиционен посредник, одобрен от Българска фондова борса за съветник за пазара BEAM.Пазарът BEAM на Българска фондова борса дава възможност за улеснено финансиране на малки и средни предприятия чрез емитиране на акции.За да научите повече - кликнете тук.